เลือกหน้า

เมื่อกดปุ่มแบบฝึกหัดหรือปุ่มทดสอบในหน้าหลักของโปรแกรมพิมพ์สัมผัสแล้ว โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้ Log in  นักศึกษาจะต้องใส่รหัสนักเรียนและรหัสผ่านเพื่อเป็นการเข้าบัญชีการใช้งาน ทำให้สามารถบันทึกผลการฝึกหัดและการทดสอบได้ทั้งโปรแกรมพิมพ์สัมผัส และโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส เมื่อกรอกครบแล้วและกดปุ่มตกลง โปรแกรมจะเปิดให้สามารถเข้าใช้งานได้ต่อไป

 

การตั้งรหัสนักเรียนและรหัสผ่าน

pimsampas-video-02-login

 

 

เราจะใช้โปรแกรม “นักเรียน” ที่อยู่ในโปรแกรมระบบเน็ตเวิร์คเป็นตัวสร้างรหัสนักเรียน  ปรกติเราแนะนำให้ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาเป็นรหัสนักเรียน และใช้เป็นรหัสผ่านเช่นเดียวกัน เพื่อให้ ง่ายต่อการจดจำของนักศึกษา  ผู้สอนสามารถบอกนักศึกษาให้เข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องทำประกาศรหัสนักเรียน หรือ รหัสผ่าน ไม่สูญหาย จะไม่มีนักศึกษามาสอบถามรหัสนักศึกษาหรือรหัสผ่านทุก ๆ ต้นชั่วโมง เพราะจะมีนศ.จำนวนมากที่จำรหัสแปลก ๆ หรือรหัสผ่านแบบสุ่ม ไม่ได้ หรือทำหาย

 

 

หากเรียนทั้งภาษาไทยและอังกฤษในเทอมหรือปีการศึกษาเดียวกัน

เมื่อมีการเรียนการสอนทั้งสองภาษาไปพร้อมกันหรือภายในปีการศึกษาเดียวกัน เราแนะนำให้ตั้งรหัสนักเรียนดังนี้ คือ เติมตัวอักษร “t” หรือ “e” ก่อนหน้ารหัสนักเรียน (และ/หรือรหัสผ่าน แต่ไม่จำเป็น) เช่น หากรหัสประจำตัวนักศึกษาคือ “1234567” รหัสนักเรียนที่ใช้สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมเพื่อพิมพ์ภาษาไทย คือ “t1234567” ส่วนภาษาอังกฤษคือ “e1234567” และรหัสผ่านคือตัวเดียวกันก็ได้

 

<<ก่อนหน้า  หน้าหลักอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส   หน้าถัดไป>>