เลือกหน้า

หากต้องการพิมพ์เอกสาร แบบทดสอบ (โจทย์) เพื่อมาดูหรือส่งพิจารณา ผลสอบทั้งหมด หรือผลสอบเป็นรายบุคคล เราสามารถพิมพ์โดยใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสได้ครับ

สารบัญ

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ

การพิมพ์เอกสารต่าง ๆ

พิมพ์หน้าหลัก

เมื่อเข้าหน้าหลักแล้วให้กดปุ่ม “พิมพ์เอกสาร” จะเข้าสู่หน้าหลักการพิมพ์ เรามีการพิมพ์อยู่ 3 อย่างครับ

  1. พิมพ์แบบทดสอบ (โจทย์) สามารถพิมพ์ออกมาเพื่อดูโจทย์ของข้อสอบนั้น ๆ
  2. พิมพ์ผลการสอบทั้งหมด  ตัวเลือกนี้จะพิมพ์ผลการสอบทั้งหมดจากไฟล์ที่เราเลือก โดยเราสามารถจะเรียงข้อมูลตามแบบต่าง ๆ ดังรูปด้านล่าง แล้วเลือก printer ที่ต้องการเพื่อพิมพ์ออกมาได้เลยครับ
    การจัดเรียงผลสอบ
  3. พิมพ์ผลการสอบรายบุคคล จะสามารถเลือกออกมาดูได้ว่าใครได้พิมพ์อะไรไปบ้าง ถ้าโจทย์ยาวก็ยิ่งใช้กระดาษหลายหน้าครับ โดยเลือกการจัดเรียงที่เหมาะสมก่อน เช่น หากเราต้องการค้นหาตามเลขที่ ให้เลือก “เรียงข้อมูลตามเลขที่สอบ” หากต้องการค้นตามคะแนน ก็เลือก “เรียนข้อมูลตามคะแนนสอบ” ครับ

 

<<ก่อนหน้า   หน้าหลักอบรมโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส   หน้าถัดไป>>

 

สินค้าขายดี