เลือกหน้า

หลังจากที่ได้มีการสอบด้วยโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสแล้วนั้น โปรแกรมจะส่งผลสอบจากทุก ๆ เครื่องมารวมกันที่เครื่องแม่ (และจะบันทึกผลไว้ในเครื่องลูกด้วย) เราจะสามารถสรุปผลสอบด้วยโปรแกรมสร้างข้อสอบที่อยู่บนเครื่องแม่ (อยู่ที่ห้อง Server หรือ คือเครื่องของผู้สอนในห้องนั้น ๆ แล้วแต่การติดตั้ง)

สารบัญ

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ

 

 การสรุปผลสอบด้วยโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส

สรุปผลสอบ

เมื่อเข้าหน้าหลักโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสมาแล้ว ให้เลือกปุ่มที่ 2 “สรุปผลสอบ” แล้วจะเข้าสู่หน้าสรุปผลสอบ มีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้

 1. อ่านผลการสอบจากแผ่น ใช้กับเครื่องรุ่นเก่าเท่านั้น
 2. อ่านผลการสอบจากแฟ้ม ใช้อ่านไฟล์ผลสอบจากอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือ ฮาร์ดไดรฟ์ เปิดไฟล์แต่ละครั้งจะอ่านผลมาเก็บไว้ หากอ่านอีกไฟล์ก็จะนำผลมารวมกันกับไฟล์แรก
 3. ดูผลการสอบ ใช้ดูรายละเอียดจากไฟล์ที่เลือกแล้ว
 4. จัดเก็บผลการสอบลงแฟ้ม ใช้จัดเก็บผลการสอบ เปลี่ยนชื่อ หรือ Export ออกเป็นไฟล์ .csv เพื่อเปิดในโปรแกรม Spreadsheet ได้
 5. สร้างแผ่นดึงข้อมูลสำรอง ใช้ในการกู้ข้อมูลจากเครื่องนักเรียน

 

การ Export ผลสอบออกเป็น .csv

ใช้เพื่อนำผลสอบไปจัดหน้ากระดาษในโปรแกรม Spread Sheet เช่น MS Excel หรือ OpenOffice Spread Sheet โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1.  เมื่ออยู่หน้าหลักสอบพิมพ์สัมผัสให้กดปุ่ม “สรุปผลสอบ”
 2. เลือก “อ่านผลการสอบจากแฟ้ม”
 3. เลือก “ดูผลการสอบ” เพื่อตรวจสอบว่าใช้ข้อมูลที่ต้องการหรือไม่
 4. เลือก “จัดเก็บผลการสอบลงแฟ้ม” โปรแกรมจะเปิดหน้าจัดเก็บให้
 5. แก้ไขนามสกุลไฟล์ จาก “.log” เป็น “.csv” เช่น “ผลสอบ.log” แก้ไขเป็น “ผลสอบ.csv”
 6. กดปุ่ม “จัดเก็บ”
 7. โปรแกรมจะทำการแปลงไฟล์ให้

เท่านี้เราก็จะได้ไฟล์ .csv มาเพื่อนำไปใช้ในโปรแกรม Spreadsheet ได้ โดยไฟล์ .csv นี้จะไม่ได้มีหัวตาราง เราจะต้องเพิ่มเอง ดังนั้น เราจะต้องใส่หัวตารางดังนี้ครับ

รายชื่อหัวตารางผลการสอบ

Column Aวันที่
Column Bชื่อวิทยาลัย
Column Cรหัสนักเรียน
Column Dชื่อสกุล
Column Eครั้งที่ 1
Column Fครั้งที่ 2
Column Gดีด1
Column Hดีด2
Column Iดีดผิด1
Column Jดีดผิด2
ColumnKเวลา1
ColumnLเวลา2
สำหรับการสรุปผลสอบ ที่ export ออกมาเป็น .csv แล้ว

 

สูตรในการคิดคะแนนครั้งที่ดีที่สุดบน Spread Sheet

ส่วนผลคะแนนจะไม่ได้แสดงในตารางนี้ ถ้าหากเราต้องการผลคะแนนจะต้องใช้สูตร ดังนี้ครับ
 • Excel: =if(ColumnE>ColumnF,ColumnE,ColumnF)
 • OpenOffice: =if(ColumnE>ColumnF;ColumnE;ColumnF)
สูตรเหรียญรางวัล

Column G คือคอลัมน์ที่จะใช้แสดงเหรียญ โดยมีเกณฑ์ เหรียญทอง 50 ขึ้นไป เหรียญเงิน 45 ขึ้นไป เหรียญทองแดง 40 ขึ้นไป

 • =if(ColumnG>=50,”ทอง”,(if (ColumnG>=45,”เงิน”,(if (ColumnG>=40,”ทองแดง”,(if (ColumnG<40,”-“,”Error”)))))))

 

เราไปดูวิดีโอเกี่ยวกับการจัดการกับตาราง .csv นี้กันครับ

<<ก่อนหน้า  หน้าหลักอบรมโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส   หน้าถัดไป>>