เลือกหน้า

เมื่อได้ log in แล้ว เราจะสามารถดูผลการฝึกที่ผ่านมาได้ โดยเข้าไปที่ปุ่มตั้งค่า แล้วเลือกชื่อ (ถ้ายังไม่ได้ log in) และเลือกดูผลการฝึก(เราจะดูได้ก็ต่อเมื่อไม่มีการ freeze คอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้ ซึ่งจะ reset ตัวเองใหม่ทุกครั้งที่เปิดเครื่องและข้อมูลที่บันทึกไว้ก่อนหน้าจะสูญหาย)

หน้าผลการฝึกจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
จะเห็นข้อมูลการฝึกทั้งสองแบบ

<<ก่อนหน้า  หน้าหลักอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส