เลือกหน้า

เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วจะแสดงผลการพิมพ์ โดยประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ

  • ความเร็วสุทธิหรือคำสุทธิต่อนาที แสดงความเร็ว โดยคำนวณเหมือนการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ภาษาไทย คือ 4 ดีดเป็น 1 คำ ผิด 1 คำ ติดลบ 10 คำ แล้วหารด้วยเวลา ส่วนภาษาอังกฤษคิด 5 ดีดเป็น 1 คำ
  • เปอร์เซนต์ความถูกต้อง แสดงร้อยละของคำที่ถูก
  • เวลาที่ใช้ในการพิมพ์ คือเวลาที่พิมพ์เสร็จแบบฝึกหัด
  • แป้นที่ถนัด คือแป้นที่ใช้เวลาในการกดแป้นได้เร็ว
  • แป้นที่พิมพ์ผิดบ่อย คือแป้นที่พิมพ์ผิดมากครั้งในแบบฝึกหัดนี้

<<ก่อนหน้า  หน้าหลักอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส   หน้าถัดไป>>