เลือกหน้า

สารบัญแบบฝึกหัดจะแสดงแบบฝึกหัดในโปรแกรม
เมื่อเคยฝึกแล้ว แถบชื่อแบบฝึกหัดจะเปลี่ยนเป็นสีเทาแบบฝึกหัดเรียนพิมพ์

เมื่อเลือกแบบฝึกหัดแล้วจะแสดงกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงล้อมรอบ
กดเริ่มเพื่อเริ่มฝึก หรือกดเลิกเพื่อกลับไปหน้าหลัก
และสามารถกดปุ่ม Options ได้เพื่อเลือกตั้งค่าต่าง ๆ

<<ก่อนหน้า  หน้าหลักอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส   หน้าถัดไป>>