เลือกหน้า

แบบทดสอบจะเป็นแบบพิมพ์ที่เป็นย่อหน้า มีเกณฑ์ความเร็วและเวลาที่นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ เวลาและความเร็วจะไม่เริ่มจนกระทั่งเริ่มพิมพ์
การวัดผลที่ถูกต้องจะต้องตั้งค่าเป็น รับแป้นพิมพ์ที่ผิดคือเมื่อพิมพ์ผิดจะขึ้นเครื่องหมายกากบาท และนับเป็นดีดผิด การทดสอบจะสิ้นสุดเมื่อพิมพ์หมดโจทย์หรือ หมดเวลา

<<ก่อนหน้า  หน้าหลักอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส   หน้าถัดไป>>