เลือกหน้า

ทุกครั้งที่เริ่มแป้นใหม่ โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าเรียนรู้แป้นใหม่เมื่อเริ่มแบบฝึกหัด
ผู้เรียนจะต้องกดแป้นตามคำสั่ง (จะมีเสียงหากติดตั้งลำโพงหรือหูฟัง ดังนั้นบางครั้งหากกดช้าไปจะมีเสียงแนะนำ และจะทำให้กดแป้นใด ๆ ไม่ได้ หากไม่มีลำโพงอาจดูเหมือนเครื่องช้า แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่)

practice1
เมื่อกดครบทุกแป้นที่ต้องเรียนรู้ใหม่แล้ว โปรแกรมจะเข้าสู่โหมดแบบฝึกหัด
บรรทัดบนคือโจทย์ที่จะต้องพิมพ์ตาม เมื่อเริ่มกดแป้นใด ๆ เวลาจะเริ่มเดิน เมื่อเริ่มพิมพ์ความเร็วจะเริ่มขึ้น หากพิมพ์ผิดโปรแกรมจะไม่รับแป้น และหากพิมพ์ผิดจะนำไปคิดคำนวณคำสุทธิต่อนาทีด้วย

practice2

<<ก่อนหน้า  หน้าหลักอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส   หน้าถัดไป>>