เลือกหน้า

เมื่อทำการทดสอบเสร็จจะแสดงผลการทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน โดยมีรายละเอียดคือ

  • ชื่อการทดสอบ
  • ความเร็วสุทธิในการพิมพ์
  • เวลาที่ใช้
  • ข้อความแสดงผลการทดสอบ

เราสามารถเลือกทดสอบบทต่อไป ฝึกซ้ำ หรือ กดเลิกเพื่อกลับไปหน้าหลัก

ส่วนของการทดสอบนี้ใช้กับพิมพ์ไทยขั้นพัฒนา หรือ พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา

<<ก่อนหน้า  หน้าหลักอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส   หน้าถัดไป>>