เลือกหน้า

หลาย ๆ ท่านคงจะได้ทดลองใช้งานโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสไปแล้ว และการทดลองใช้ฟรีได้หมดเขตไปเมื่อเดือนมี.ค. ที่ผ่านมานี้ และคงจะมีหลายท่านที่สงสัยว่าทางวิทยาลัยจะใช้งานฟรีต่อได้อย่างไร ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่าทางวิทยาลัยยังคงใช้งานฟรีได้ต่อไป เพียงแต่ติดต่อกับทางบริษัท (เบอร์ 087-583-7711)  แต่ที่บริษัทฯ เปิดทดลองใช้คือสิทธิ์ของนักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับเมื่อมีการซื้อแบบเรียนพิมพ์ดีดกับทางบริษัทฯ เท่านั้น ส่วนวิทยาลัยสามารถออกโจทย์ สรุปผลได้เหมือนเดิม แต่นักเรียนจะต้องมีสิทธิ์ใช้งานจึงจะเข้าเรียนได้  โดยสิทธิ์นี้จะมีอายุการใช้งาน 1 ภาคการศึกษา (ภาคที่ 1 สิ้นสุด 15 ต.ค. ส่วนภาคที่ 2 สิ้นสุด 15 มี.ค. ของทุกปี) เมื่อทางวิทยาลัยได้สั่งซื้อแบบเรียนพิมพ์ดีดโปรดให้ผู้ดูแลระบบติดต่อกับทางบริษัทฯ ตามเบอร์ข้างต้น พนักงานของเราจะประสานงานเปิดรหัสให้กับนักเรียนได้ใช้งาน (ขอความกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเปิดเทอมเพื่อความสะดวกรวดเร็ว เพราะมีหลายวิทยาลัยที่ใช้งานอยู่ สามารถใช้ใบสั่งซื้อติดต่อเข้ามาได้ จำนวนนักศึกษายังไม่นิ่งไม่เป็นไร หนังสือสามารถคืนได้ส่วนที่คาดเคลื่อนกับจำนวนจริง เราจะให้สิทธิ์นักศึกษาเผื่อไว้ให้จำนวนหนึ่งอยู่แล้ว)

ทั้งนี้การทดลองช่วงต่อไปจะเปิดในช่วง 15 ก.ย. – 31 ต.ค. 2557 และ อีกครั้งในช่วง 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2558 จึงเรียนมาให้ท่านโปรดทราบครับ หากผิดพลาดประการใดในการสื่อสารและการบริการใด ๆ บริษัทฯ ต้องขออภัยมาไว้ในที่นี้ด้วยครับ

ทีมงาน COMPAGE