เลือกหน้า

มีการประกาศลงให้ดาวน์โหลดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๗) บนหน้าเว็บไซต์ของ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา แล้ว ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ท่านที่สนใจสามารถติดตามหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา http://bsq.vec.go.th/

screencap_เว็บไซต์สำนักมาตรฐาน

 

สนใจโปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา