เลือกหน้า

เชิญชมภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗

ดูผลการแข่งขันคลิกที่นี่

แข่งทักษะพิมพ์ดีดที่วท.ละโว้

พิธีเปิดการแข่งทักษะพิมพ์ดีดที่วท.ละโว้

กองทัพนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน

กองทัพนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขัน

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขัน