เลือกหน้า

เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการสอบ เรามารู้จักกับโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสก่อน เพราะส่วนที่ใช้สอบโดยตรง โดยนักศึกษาจะเป็นผู้ใช้สอบหรือแข่ง

โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส นี้จะเป็นส่วนที่นักศึกษาจะได้สัมผัส เราสามารถนำมาใช้สอบย่อย สอบเก็บคะแนน ก็ได้ หรือจะนำมาใช้สำหรับสอบกลางภาค และปลายภาคได้ โดยผู้สอนจะประหยัดเวลาในการตรวจไปได้มาก

ปรกติแล้วจะใช้เวลาในการสอบอย่างเป็นทางการประมาณ 1 ชั่วโมงสำหรับการสอบที่ใช้ข้อสอบ 10 นาทีถึง 2 รอบ

 

สารบัญ

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ

 

หน้าหลัก

สอบพิมพ์สัมผัส

เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วจะ พบแบนเนอร์ ซึ่งสามารถคลิ๊กผ่านไปได้ แล้วจึงนำนักศึกษาเข้าสู่หน้าหลัก

เริ่มสอบ

เป็นปุ่มแรกที่ใช้ โดยเมื่อกดแล้วจะนำเข้าสู่การสอบทันที

ป้อนข้อมูลส่วนตัว สอบพิมพ์สัมผัส

ป้อนข้อมูลส่วนตัว

รหัสข้อสอบ

นักเรียนจะได้รับรหัสข้อสอบจากกรรมการสอบ ซึ่งกรรมผู้อำนวยการสอบจะสามารถตั้งค่ารหัสข้อสอบได้ก่อนการสอบ ซึ่งเราจะกล่าวถึงต่อไป

รหัสนักเรียน

นักเรียนจะได้รับรหัสนักเรียนจากกรรมการสอบเช่น่กัน เราจะใช้โปรแกรม “นักเรียน” สำหรับเพิ่มรหัสนักเรียน หรือนำเข้ารหัสนักเรียน ซึ่งจะพูดถึงเมื่อเราถึงเรื่องการใช้โปรแกรมนักเรียน

รหัสผ่าน

กรรมการสอบสามารถกำหนดได้เช่นกัน โดยส่วนใหญ่แล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะใช้รหัสเดียวกันกับนักเรียนเพื่อง่ายต่อการจดจำ ส่วนการที่ต้องมีรหัสผ่านก็เพื่อให้ไม่เกิดการผิดพลาดในการระบุตัวผู้สอบ

วันที่

โปรแกรมจะดึงข้อมูลวันที่ขึ้นมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยหากต้องการแก้ไขวันที่ในกรณีที่วันที่ไม่ตรงจะต้องเปลี่ยนให้ถูกรูปแบบหรือฟอร์แมทวันที่ที่แสดงไว้ด้วย

โรงเรียน

ผู้เข้าสอบสามารถใส่ชื่อโรงเรียนได้ในกรณีที่เป็นการสอบแข่ง หากเป็นกรณีการสอบในโรงเรียน แนะนำให้ใส่หมายเลขห้อง โดยไม่ใช้เครื่องหมาย “/” อาจเลี่ยงไปใช้เครื่องหมาย “-” (ขีดกลาง) แทน

****เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกรรมการคุมสอบแจ้งนักศึกษาให้กดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป

 

 

หน้าหลักอบรมโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส   หน้าถัดไป>>