เลือกหน้า

เชิญชมภาพบรรยาการการแข่งขันทักษะ พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ กลุ่มภาคกลาง สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗