เลือกหน้า

แจกพร้อมกับพิมพ์ไทย/อังกฤษขั้นพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่พิมพ์เพิ่ม เหมาะสำหรับรร.ที่ยังใช้เครื่องพิมพ์ดีดพร้อมกับคอมพิวเตอร์ 

 

สนใจโปรดติดต่อ

แถมกับหนังสือแบบเรียนพิมพ์ไทยขั้นพัฒนา และพิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา สำหรับโรงเรียนที่ยังสอนด้วยเครื่องพิมพ์ดีดเท่านั้น
มีจำนวนจำกัด ไม่สั่งพิมพ์ใหม่
โปรดติดต่อบริษัท คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี จำกัด
02-712-3992, 087-583-7711, 087-583-3355
pimsampas.com