เลือกหน้า

มีจำนวนจำกัด รีบสั่งจอง วันนี้!

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Office 2007): การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพเบื้องต้นต่างๆ และการใช้ Microsoft Office 2007 (Word/Excel/Powerpoint) คอมพ์อาชีพ2007-ลดพิเศษ-boxเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่องานอาชีพ เนื้อหาเน้นให้รู้จักคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้ทำงานจริง อธิบายอย่างละเอียด มีตัวอย่างการนำไปใช้ และเทคนิคการใช้โปรแกรมที่มืออาชีพควรจะรู้