เลือกหน้า

โดย ชนธัญ วัฒนสุทธิ์

หนังสือหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ผ่านการตรวจแล้ว (ดูรายชื่อที่นี่) สามารถเบิกได้จากเรียนฟรี 15 ปี

เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร และมีแบบฝึกหัดที่ช่วยทำให้พัฒนาทักษะการทำงานที่คนยุค AEC จะต้องไม่พลาด

การทำงานโปรแกรมประมวลผลคำ Word 2010 ที่จะให้ได้ประสิทธิผลที่ดีนั้น จะต้องรู้ครอบคลุม และใช้งานโปรแกรมที่ช่วยให้เกิดความรวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียนฯ นั้นยิ่งทำให้การแข่งขันเข้มข้นมากขึ้น ทิศทางแรงงานจะมีทั้งไหลเข้าและออก  จึงจำเป็นที่จะต้องคุ้นเคยกับ Word 2010 ในรูปแบบภาษาอังกฤษ และใช้งานได้ครอบคลุมทุกการใช้งานได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการทำจดหมายธุรกิจ โบร์ชัวร์ หรือจดหมายเวียน ซองจดหมายเวียน ก็ช่วยผลักดันให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้าของ AEC

ท่านสามารถขอตัวอย่างหนังสือได้ที่นี่

ขอตัวอย่าง