เลือกหน้า

มีบางกรณีที่บางวิทยาลัยจะมีห้องเรียนมากกว่าหนึ่งห้อง แต่ว่าห้องเรียนมี network เชื่อถึงกัน แล้วแบ่งแยกแต่ละห้องกันด้วย ip เราก็สามารถจะสร้าง pimserver ให้เป็นหลาย ip ได้ โดย fix ip ให้ตรงกับห้องนั้นๆ แล้วสร้างหลาย shortcut ที่จะ fix ip ให้

เครื่องแม่ Fix IP Address

  1. เมื่อสร้าง Shortcut ไปยัง สมมติว่าไปยัง C:\Pimserver 2504\pimserver.exe ให้คลิกขวาที่ไอคอนshortcut ของ pimserver.exe แล้วเลือก Properties
  2. ให้เติม IP Address ของเครื่องแม่ที่ Target: (เว้นวรรค 1 เคาะ) เป็น C:\Pimserver 2504\pimserver.exe 192.168.0.1
  3. แล้วเปิดใช้งานจาก Shortcut ไม่เปิดจาก Folder โดยตรง