เลือกหน้า
ถ้ามีห้องเรียนมากกว่า 1 ห้อง แล้วแบ่งห้องกันด้วย ip

ถ้ามีห้องเรียนมากกว่า 1 ห้อง แล้วแบ่งห้องกันด้วย ip

มีบางกรณีที่บางวิทยาลัยจะมีห้องเรียนมากกว่าหนึ่งห้อง แต่ว่าห้องเรียนมี network เชื่อถึงกัน แล้วแบ่งแยกแต่ละห้องกันด้วย ip เราก็สามารถจะสร้าง pimserver ให้เป็นหลาย ip ได้ โดย fix ip ให้ตรงกับห้องนั้นๆ แล้วสร้างหลาย shortcut ที่จะ fix ip ให้ เครื่องแม่ Fix IP Address...
อบรมโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส (ใช้สอบและแข่งขัน) ได้ที่นี่

อบรมโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส (ใช้สอบและแข่งขัน) ได้ที่นี่

เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการสอบ เรามารู้จักกับโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสก่อน เพราะส่วนที่ใช้สอบโดยตรง โดยนักศึกษาจะเป็นผู้ใช้สอบหรือแข่ง โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส นี้จะเป็นส่วนที่นักศึกษาจะได้สัมผัส เราสามารถนำมาใช้สอบย่อย สอบเก็บคะแนน ก็ได้ หรือจะนำมาใช้สำหรับสอบกลางภาค...
การอบรมการสอบด้วยโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส

การอบรมการสอบด้วยโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส

เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการสอบ เรามารู้จักกับโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสก่อน เพราะส่วนที่ใช้สอบโดยตรง โดยนักศึกษาจะเป็นผู้ใช้สอบหรือแข่ง โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส นี้จะเป็นส่วนที่นักศึกษาจะได้สัมผัส เราสามารถนำมาใช้สอบย่อย สอบเก็บคะแนน ก็ได้ หรือจะนำมาใช้สำหรับสอบกลางภาค...
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–ดูผลการพิมพ์

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–ดูผลการพิมพ์

เมื่อได้ log in แล้ว เราจะสามารถดูผลการฝึกที่ผ่านมาได้ โดยเข้าไปที่ปุ่มตั้งค่า แล้วเลือกชื่อ (ถ้ายังไม่ได้ log in) และเลือกดูผลการฝึก(เราจะดูได้ก็ต่อเมื่อไม่มีการ freeze คอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้ ซึ่งจะ reset...
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส เรียนพิมพ์–ผลการทดสอบ

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส เรียนพิมพ์–ผลการทดสอบ

เมื่อทำการทดสอบเสร็จจะแสดงผลการทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน โดยมีรายละเอียดคือ ชื่อการทดสอบ ความเร็วสุทธิในการพิมพ์ เวลาที่ใช้ ข้อความแสดงผลการทดสอบ เราสามารถเลือกทดสอบบทต่อไป ฝึกซ้ำ หรือ กดเลิกเพื่อกลับไปหน้าหลัก ส่วนของการทดสอบนี้ใช้กับพิมพ์ไทยขั้นพัฒนา หรือ...
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–แบบทดสอบ

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–แบบทดสอบ

แบบทดสอบจะเป็นแบบพิมพ์ที่เป็นย่อหน้า มีเกณฑ์ความเร็วและเวลาที่นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ เวลาและความเร็วจะไม่เริ่มจนกระทั่งเริ่มพิมพ์ การวัดผลที่ถูกต้องจะต้องตั้งค่าเป็น รับแป้นพิมพ์ที่ผิดคือเมื่อพิมพ์ผิดจะขึ้นเครื่องหมายกากบาท และนับเป็นดีดผิด...
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–สารบัญแบบทดสอบ

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–สารบัญแบบทดสอบ

สารบัญแบบทดสอบจะมีรูปแบบเหมือนกันกับสารบัญแบบฝึกหัด <<ก่อนหน้า  หน้าหลักอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส   หน้าถัดไป>> สารบัญ คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ...
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–ผลการฝึกพิมพ์

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–ผลการฝึกพิมพ์

เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วจะแสดงผลการพิมพ์ โดยประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ ความเร็วสุทธิหรือคำสุทธิต่อนาที แสดงความเร็ว โดยคำนวณเหมือนการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ภาษาไทย คือ 4 ดีดเป็น 1 คำ ผิด 1 คำ ติดลบ 10 คำ แล้วหารด้วยเวลา ส่วนภาษาอังกฤษคิด 5 ดีดเป็น 1 คำ...
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–แบบฝึกหัด

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–แบบฝึกหัด

ทุกครั้งที่เริ่มแป้นใหม่ โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าเรียนรู้แป้นใหม่เมื่อเริ่มแบบฝึกหัด ผู้เรียนจะต้องกดแป้นตามคำสั่ง (จะมีเสียงหากติดตั้งลำโพงหรือหูฟัง ดังนั้นบางครั้งหากกดช้าไปจะมีเสียงแนะนำ และจะทำให้กดแป้นใด ๆ ไม่ได้ หากไม่มีลำโพงอาจดูเหมือนเครื่องช้า แต่จริง ๆ...