เลือกหน้า
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–ดูผลการพิมพ์

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–ดูผลการพิมพ์

เมื่อได้ log in แล้ว เราจะสามารถดูผลการฝึกที่ผ่านมาได้ โดยเข้าไปที่ปุ่มตั้งค่า แล้วเลือกชื่อ (ถ้ายังไม่ได้ log in) และเลือกดูผลการฝึก(เราจะดูได้ก็ต่อเมื่อไม่มีการ freeze คอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้ ซึ่งจะ reset...
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส เรียนพิมพ์–ผลการทดสอบ

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส เรียนพิมพ์–ผลการทดสอบ

เมื่อทำการทดสอบเสร็จจะแสดงผลการทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน โดยมีรายละเอียดคือ ชื่อการทดสอบ ความเร็วสุทธิในการพิมพ์ เวลาที่ใช้ ข้อความแสดงผลการทดสอบ เราสามารถเลือกทดสอบบทต่อไป ฝึกซ้ำ หรือ กดเลิกเพื่อกลับไปหน้าหลัก ส่วนของการทดสอบนี้ใช้กับพิมพ์ไทยขั้นพัฒนา หรือ...
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–แบบทดสอบ

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–แบบทดสอบ

แบบทดสอบจะเป็นแบบพิมพ์ที่เป็นย่อหน้า มีเกณฑ์ความเร็วและเวลาที่นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ เวลาและความเร็วจะไม่เริ่มจนกระทั่งเริ่มพิมพ์ การวัดผลที่ถูกต้องจะต้องตั้งค่าเป็น รับแป้นพิมพ์ที่ผิดคือเมื่อพิมพ์ผิดจะขึ้นเครื่องหมายกากบาท และนับเป็นดีดผิด...
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–สารบัญแบบทดสอบ

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–สารบัญแบบทดสอบ

สารบัญแบบทดสอบจะมีรูปแบบเหมือนกันกับสารบัญแบบฝึกหัด <<ก่อนหน้า  หน้าหลักอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส   หน้าถัดไป>> สารบัญ คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ...
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–ผลการฝึกพิมพ์

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–ผลการฝึกพิมพ์

เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วจะแสดงผลการพิมพ์ โดยประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ ความเร็วสุทธิหรือคำสุทธิต่อนาที แสดงความเร็ว โดยคำนวณเหมือนการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ภาษาไทย คือ 4 ดีดเป็น 1 คำ ผิด 1 คำ ติดลบ 10 คำ แล้วหารด้วยเวลา ส่วนภาษาอังกฤษคิด 5 ดีดเป็น 1 คำ...
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–แบบฝึกหัด

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–แบบฝึกหัด

ทุกครั้งที่เริ่มแป้นใหม่ โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าเรียนรู้แป้นใหม่เมื่อเริ่มแบบฝึกหัด ผู้เรียนจะต้องกดแป้นตามคำสั่ง (จะมีเสียงหากติดตั้งลำโพงหรือหูฟัง ดังนั้นบางครั้งหากกดช้าไปจะมีเสียงแนะนำ และจะทำให้กดแป้นใด ๆ ไม่ได้ หากไม่มีลำโพงอาจดูเหมือนเครื่องช้า แต่จริง ๆ...
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–สารบัญแบบฝึกหัด

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–สารบัญแบบฝึกหัด

สารบัญแบบฝึกหัดจะแสดงแบบฝึกหัดในโปรแกรม เมื่อเคยฝึกแล้ว แถบชื่อแบบฝึกหัดจะเปลี่ยนเป็นสีเทา เมื่อเลือกแบบฝึกหัดแล้วจะแสดงกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงล้อมรอบ กดเริ่มเพื่อเริ่มฝึก หรือกดเลิกเพื่อกลับไปหน้าหลัก และสามารถกดปุ่ม Options ได้เพื่อเลือกตั้งค่าต่าง ๆ...
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–Login

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–Login

เมื่อกดปุ่มแบบฝึกหัดหรือปุ่มทดสอบในหน้าหลักของโปรแกรมพิมพ์สัมผัสแล้ว โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้ Log in  นักศึกษาจะต้องใส่รหัสนักเรียนและรหัสผ่านเพื่อเป็นการเข้าบัญชีการใช้งาน ทำให้สามารถบันทึกผลการฝึกหัดและการทดสอบได้ทั้งโปรแกรมพิมพ์สัมผัส...
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัสเรียนพิมพ์–เข้าโปรแกรม

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัสเรียนพิมพ์–เข้าโปรแกรม

โปรแกรมเรียนพิมพ์เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลมาแล้วถึง 3 รางวัล (สยช. 2 ปีซ้อน และรองชนะเลิศ Thailand ICT Award) และโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสที่มี engine ตัวทดสอบเดียวกัน ยังใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ไทย-อังกฤษ...