เลือกหน้า
ถ้ามีห้องเรียนมากกว่า 1 ห้อง แล้วแบ่งห้องกันด้วย ip

ถ้ามีห้องเรียนมากกว่า 1 ห้อง แล้วแบ่งห้องกันด้วย ip

มีบางกรณีที่บางวิทยาลัยจะมีห้องเรียนมากกว่าหนึ่งห้อง แต่ว่าห้องเรียนมี network เชื่อถึงกัน แล้วแบ่งแยกแต่ละห้องกันด้วย ip เราก็สามารถจะสร้าง pimserver ให้เป็นหลาย ip ได้ โดย fix ip ให้ตรงกับห้องนั้นๆ แล้วสร้างหลาย shortcut ที่จะ fix ip ให้ เครื่องแม่ Fix IP Address...
อบรมโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส (ใช้สอบและแข่งขัน) ได้ที่นี่

อบรมโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส (ใช้สอบและแข่งขัน) ได้ที่นี่

เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการสอบ เรามารู้จักกับโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสก่อน เพราะส่วนที่ใช้สอบโดยตรง โดยนักศึกษาจะเป็นผู้ใช้สอบหรือแข่ง โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส นี้จะเป็นส่วนที่นักศึกษาจะได้สัมผัส เราสามารถนำมาใช้สอบย่อย สอบเก็บคะแนน ก็ได้ หรือจะนำมาใช้สำหรับสอบกลางภาค...
การอบรมการสอบด้วยโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส

การอบรมการสอบด้วยโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส

เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการสอบ เรามารู้จักกับโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสก่อน เพราะส่วนที่ใช้สอบโดยตรง โดยนักศึกษาจะเป็นผู้ใช้สอบหรือแข่ง โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส นี้จะเป็นส่วนที่นักศึกษาจะได้สัมผัส เราสามารถนำมาใช้สอบย่อย สอบเก็บคะแนน ก็ได้ หรือจะนำมาใช้สำหรับสอบกลางภาค...
การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมสร้างข้อสอบ

การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมสร้างข้อสอบ

หากต้องการพิมพ์เอกสาร แบบทดสอบ (โจทย์) เพื่อมาดูหรือส่งพิจารณา ผลสอบทั้งหมด หรือผลสอบเป็นรายบุคคล เราสามารถพิมพ์โดยใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสได้ครับ สารบัญ คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ...
การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การสรุปผลสอบด้วยโปรแกรมสร้างข้อสอบ

การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การสรุปผลสอบด้วยโปรแกรมสร้างข้อสอบ

หลังจากที่ได้มีการสอบด้วยโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสแล้วนั้น โปรแกรมจะส่งผลสอบจากทุก ๆ เครื่องมารวมกันที่เครื่องแม่ (และจะบันทึกผลไว้ในเครื่องลูกด้วย) เราจะสามารถสรุปผลสอบด้วยโปรแกรมสร้างข้อสอบที่อยู่บนเครื่องแม่ (อยู่ที่ห้อง Server หรือ คือเครื่องของผู้สอนในห้องนั้น ๆ...
การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การสร้างรหัสข้อสอบ

การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การสร้างรหัสข้อสอบ

เมื่อสร้างข้อสอบที่ต้องการแล้ว เราจึงจะมาสร้างรหัสข้อสอบกัน โดยเราตั้งเป็นรหัสก็เพื่อให้นักศึกษาเลือกข้อสอบได้อย่างถูกต้องไม่สับสน ป้องกันความผิดพลาด โดยเราจะต้องตั้งค่าที่โปรแกรม Pimserver สารบัญ คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์...
การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การสร้างข้อสอบ

การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การสร้างข้อสอบ

โปรแกรมสร้างข้อสอบเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานสอบโดยเฉพาะ ทำให้ผู้สอนสามารถสร้างโจทย์ได้เองโดยที่นักเรียนจะไม่เคยเห็นโจทย์นั้นมาก่อน หรือในขณะเดียวกันก็สามารถนำโจทย์ที่มีในแบบฝึกหัดหรือทดสอบในโปรแกรมเรียนพิมพ์มาใช้สอบ(ย่อย) ก็ได้เช่นกัน สารบัญ...
การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –สรุปผลการสอบครั้งที่ 2

การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –สรุปผลการสอบครั้งที่ 2

หลังจากเสร็จการสอบครั้งที่ 2 แล้ว โปรแกรมจะแสดงผลสอบทั้งสองครั้งทันที สารบัญ คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ เริ่มสอบ     http://youtu.be/b5YiP8dDpD4...
การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –สรุปผลการสอบครั้งที่ 1

การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –สรุปผลการสอบครั้งที่ 1

หลังจากเสร็จการสอบครั้งที่ 1 แล้ว โปรแกรมจะแสดงผลสอบครั้งที่ 1 ทันที   สารบัญ คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ เริ่มสอบ     http://youtu.be/b5YiP8dDpD4...