เลือกหน้า
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–สารบัญแบบฝึกหัด

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–สารบัญแบบฝึกหัด

สารบัญแบบฝึกหัดจะแสดงแบบฝึกหัดในโปรแกรม เมื่อเคยฝึกแล้ว แถบชื่อแบบฝึกหัดจะเปลี่ยนเป็นสีเทา เมื่อเลือกแบบฝึกหัดแล้วจะแสดงกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงล้อมรอบ กดเริ่มเพื่อเริ่มฝึก หรือกดเลิกเพื่อกลับไปหน้าหลัก และสามารถกดปุ่ม Options ได้เพื่อเลือกตั้งค่าต่าง ๆ...
การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมสร้างข้อสอบ

การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมสร้างข้อสอบ

หากต้องการพิมพ์เอกสาร แบบทดสอบ (โจทย์) เพื่อมาดูหรือส่งพิจารณา ผลสอบทั้งหมด หรือผลสอบเป็นรายบุคคล เราสามารถพิมพ์โดยใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสได้ครับ สารบัญ คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ...
การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การสรุปผลสอบด้วยโปรแกรมสร้างข้อสอบ

การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การสรุปผลสอบด้วยโปรแกรมสร้างข้อสอบ

หลังจากที่ได้มีการสอบด้วยโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสแล้วนั้น โปรแกรมจะส่งผลสอบจากทุก ๆ เครื่องมารวมกันที่เครื่องแม่ (และจะบันทึกผลไว้ในเครื่องลูกด้วย) เราจะสามารถสรุปผลสอบด้วยโปรแกรมสร้างข้อสอบที่อยู่บนเครื่องแม่ (อยู่ที่ห้อง Server หรือ คือเครื่องของผู้สอนในห้องนั้น ๆ...
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–Login

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัส/เรียนพิมพ์–Login

เมื่อกดปุ่มแบบฝึกหัดหรือปุ่มทดสอบในหน้าหลักของโปรแกรมพิมพ์สัมผัสแล้ว โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้ Log in  นักศึกษาจะต้องใส่รหัสนักเรียนและรหัสผ่านเพื่อเป็นการเข้าบัญชีการใช้งาน ทำให้สามารถบันทึกผลการฝึกหัดและการทดสอบได้ทั้งโปรแกรมพิมพ์สัมผัส...
การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัสเรียนพิมพ์–เข้าโปรแกรม

การอบรมโปรแกรมพิมพ์สัมผัสเรียนพิมพ์–เข้าโปรแกรม

โปรแกรมเรียนพิมพ์เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลมาแล้วถึง 3 รางวัล (สยช. 2 ปีซ้อน และรองชนะเลิศ Thailand ICT Award) และโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสที่มี engine ตัวทดสอบเดียวกัน ยังใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ไทย-อังกฤษ...
การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การสร้างรหัสข้อสอบ

การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การสร้างรหัสข้อสอบ

เมื่อสร้างข้อสอบที่ต้องการแล้ว เราจึงจะมาสร้างรหัสข้อสอบกัน โดยเราตั้งเป็นรหัสก็เพื่อให้นักศึกษาเลือกข้อสอบได้อย่างถูกต้องไม่สับสน ป้องกันความผิดพลาด โดยเราจะต้องตั้งค่าที่โปรแกรม Pimserver สารบัญ คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์...
การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การสร้างข้อสอบ

การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การสร้างข้อสอบ

โปรแกรมสร้างข้อสอบเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานสอบโดยเฉพาะ ทำให้ผู้สอนสามารถสร้างโจทย์ได้เองโดยที่นักเรียนจะไม่เคยเห็นโจทย์นั้นมาก่อน หรือในขณะเดียวกันก็สามารถนำโจทย์ที่มีในแบบฝึกหัดหรือทดสอบในโปรแกรมเรียนพิมพ์มาใช้สอบ(ย่อย) ก็ได้เช่นกัน สารบัญ...
การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –สรุปผลการสอบครั้งที่ 2

การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –สรุปผลการสอบครั้งที่ 2

หลังจากเสร็จการสอบครั้งที่ 2 แล้ว โปรแกรมจะแสดงผลสอบทั้งสองครั้งทันที สารบัญ คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ เริ่มสอบ     http://youtu.be/b5YiP8dDpD4...
การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –สรุปผลการสอบครั้งที่ 1

การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –สรุปผลการสอบครั้งที่ 1

หลังจากเสร็จการสอบครั้งที่ 1 แล้ว โปรแกรมจะแสดงผลสอบครั้งที่ 1 ทันที   สารบัญ คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ เริ่มสอบ     http://youtu.be/b5YiP8dDpD4...