เลือกหน้า
การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การสอบด้วยสอบพิมพ์สัมผัส

การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –การสอบด้วยสอบพิมพ์สัมผัส

เมื่อนักศึกษาได้รับสัญญาณจากกรรมการคุมสอบแล้ว นักศึกษาเริ่มพิมพ์ด้วยการกดปุ่มตามโจทย์หรือแบบทดสอบ (จะเป็น space bar หากมีย่อหน้า) สารบัญ คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ เริ่มสอบ   ...
การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –เริ่มสอบครั้งที่ 1

การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –เริ่มสอบครั้งที่ 1

จากนั้นเมื่อนักศึกษาทั้งหมดพร้อมในการสอบแล้ว ให้กรรมการสอบสั่งผู้เข้าแข่งเตรียมตัว “พร้อมแล้วกดปุ่ม F5 แล้วรอ” เพื่อให้นักศึกษากดปุ่ม F5 เพียง 1 ครั้ง เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “เริ่มสอบครั้งที่ 1” สารบัญ คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ...
การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –คำอธิบายข้อสอบ

การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –คำอธิบายข้อสอบ

เมื่อป้อนข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วกรรมการสอบบอกนักศึกษาให้กดปุ่มต่อไป และจะเข้าสู่หน้าคำอธิบายข้อสอบ สารบัญ คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ เริ่มสอบ     http://youtu.be/b5YiP8dDpD4...
การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –เริ่มสอบ

การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส –เริ่มสอบ

เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการสอบ เรามารู้จักกับโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสก่อน เพราะส่วนที่ใช้สอบโดยตรง โดยนักศึกษาจะเป็นผู้ใช้สอบหรือแข่ง โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส นี้จะเป็นส่วนที่นักศึกษาจะได้สัมผัส เราสามารถนำมาใช้สอบย่อย สอบเก็บคะแนน ก็ได้ หรือจะนำมาใช้สำหรับสอบกลางภาค...
การลบ MySQL Service Instance

การลบ MySQL Service Instance

***สำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดให้ใช้ MySQL Installer ในการถอนโปรแกรมออกให้หมด จะลบได้เกลี้ยง **หากเป็น MySQL ที่ลงกับ Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง ในการลงโปรแกรม MySQL ใหม่ในกรณีที่มีโปรแกรมที่มี MySQLอยู่แล้ว (ต้องลบโปรแกรมนั้นก่อนเช่น appserve)...
การติดตั้ง MySQL ด้วย MySQL Installer for Windows

การติดตั้ง MySQL ด้วย MySQL Installer for Windows

ก่อนทำการติดตั้ง ในกรณีที่ใช้ Windows 7 8 หรือ 10 ที่เป็น Windows 32 หรือ 64 bits ก่อนติดตั้ง pimserver เพื่อใช้โปรแกรม “พิมพ์สัมผัส” หรือ “สอบพิมพ์สัมผัส” จะต้องลง MySQL ล่าสุด  และเครื่องของงท่านจะต้องลง Software ดังต่อไปนี้ก่อนที่จะลง MySQL...