เลือกหน้า
การลบ MySQL Service Instance

การลบ MySQL Service Instance

***สำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดให้ใช้ MySQL Installer ในการถอนโปรแกรมออกให้หมด จะลบได้เกลี้ยง **หากเป็น MySQL ที่ลงกับ Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง ในการลงโปรแกรม MySQL ใหม่ในกรณีที่มีโปรแกรมที่มี MySQLอยู่แล้ว (ต้องลบโปรแกรมนั้นก่อนเช่น appserve)...
การติดตั้ง MySQL ด้วย MySQL Installer for Windows

การติดตั้ง MySQL ด้วย MySQL Installer for Windows

ก่อนทำการติดตั้ง ในกรณีที่ใช้ Windows 7 8 หรือ 10 ที่เป็น Windows 32 หรือ 64 bits ก่อนติดตั้ง pimserver เพื่อใช้โปรแกรม “พิมพ์สัมผัส” หรือ “สอบพิมพ์สัมผัส” จะต้องลง MySQL ล่าสุด  และเครื่องของงท่านจะต้องลง Software ดังต่อไปนี้ก่อนที่จะลง MySQL...