ปกโปรแกรมประมวลผลคำ product 3d v2-01

โปรแกรมประมวลผลคำ Word2010

฿199.00

เขียนโดย ชนธัญ วัฒนสุทธิ์

ฉบับปรับปรุงเพื่อรองรับ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Office Word 2010

เนื้อหาเน้นให้รู้จักโปรแกรม Word อย่างละเอียด เพื่อใช้เรียนรู้ในห้องและนอกห้องเรียน  มีอธิบายอย่างละเอียด มีตัวอย่างการนำไปใช้ และเทคนิคการใช้โปรแกรมที่มืออาชีพควรจะรู้ แล้วคุณจะทึ่งว่า Word ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด

เบิกได้จากโครงการเรียนฟรี 15 ปี!

Product Description

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Office Word  2010

ผ่านตรวจรับรองคุณภาพกับทางสอศ.โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพแล้ว

เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Office Word 2010

เนื้อหาเน้นให้รู้จักโปรแกรม Word อย่างละเอียด เพื่อใช้เรียนรู้ในห้องและนอกห้องเรียน  มีอธิบายอย่างละเอียด มีตัวอย่างการนำไปใช้ และเทคนิคการใช้โปรแกรมที่มืออาชีพควรจะรู้ แล้วคุณจะทึ่งว่า Word ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด

 

 

Reviews

There are no reviews yet.