เลือกหน้า

วิธีการโอนเงิน

การโอนผ่านบัญชีธนาคาร

กรุณาโอนมาที่

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี บริษัท คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่บัญชี 157-308-2797 ประเภท กระแสรายวัน สาขาพระโขนง

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี บริษัท คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่บัญชี 0101075419 ประเภท กระแสรายวัน สาขาพระโขนง

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี บริษัท คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่บัญชี 161-0-12962-8 ประเภท ออมทรัพย์ สาขาพระโขนง

โอนแล้ว…

แล้วแฟกซ์ มาที่ 02-392-1012 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. หลักฐานการโอนเงิน (ใบ Pay-in) 2. ชื่อ/ที่อยู่ของผู้ซื้อ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ และเบอร์แฟกซ์